Roasjöbladet

Roasjöbladet är bygdens lokaltidning som ges ut varannan månad till alla som bor i Roasjö.
I bladet finns information angående kommande händelser, samt information från Byalaget.

Vill du nå redaktören för mer information, eller bara vill bidra till bladet ?
Kontakt – ”Roasjöblat@hotmail.se”

Tidigare utgåvor av bladet kan laddas ner nedanför.