Lokalbladet

LOGO

Varannan månad ges Roasjö Lokalblad ut till alla Roasjöbor. I bladet finns information om kommande evenemang och info från Byalaget.

Du når redaktören enklast på email:

b0457e80f8926d1943f272215ba3f59e

Nedan finner ni PDF versioner på lokalbladet.

 

Välkommen till Roasjö.se

Downloads served by WP-Filebase